Blog

Ringkasan Belanjawan Kerajaan Negeri Selangor 2014

Bertemakan “Belanjawan Berhemat dan Berimpak Tinggi, Maslahat Rakyat”, Kerajaan Negeri Selangor telah membentangkan belanjawan berimbang dengan peruntukan sebanyak RM1.85 billion.

RM1,225,080,210.00 atau 66.2% telah disediakan bagi Perbelanjaan Mengurus. Perbelanjaan Bekalan sebanyak RM1,107,046,687.00 dan Perbelanjaan Tanggungan sebanyak RM118,033,523.00. Agihan terperinci Perbelanjaan Mengurus:

(a) Perkhidmatan dan Bekalan sebanyak RM421,748,946.00 atau 34.43%;
(b) Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap sebanyak RM411,801,227.00 atau 33.61%;
(c) Emolumen sebanyak RM370,522,216.00 atau 30.24%;
(d) Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain sebanyak RM14,591,101.00 atau 1.19% dan
(e) Aset sebanyak RM6,416,720.00 atau 0.52%.

Perbelanjaan Pembangunan sebanyak RM624,919,790.00 atau 33.78% daripada Perbelanjaan Keseluruhan. Agihan perbelanjaan berdasarkan sektor:

(a) Infrastruktur (komponen terbesar) – RM388,728,030.00 atau 62.20%
(b) Sosial – RM143,182,140.00 atau 22.91%
(c) Ekonomi – RM90,401,601.00 atau 14.47%
(d) Perbandaran – RM2,608,010.00 atau 0.42%

Peruntukan bagi sektor Infrastruktur:
a) Kemudahan Awam – RM357,272,280.00 atau 91.91%
b) Sains, Teknologi dan Inovasi – RM22,956,420.00 atau 5.91%
c) Perumahan – RM8,499,330.00 atau 2.19%.

pembentangan-bajet-2014Peruntukan bagi sektor Sosial:
a) MES – RM77,850,030.00 atau 54.37%
b) Pendidikan – RM26,300,050.00 atau 18.37%
c) Modal Insan – RM8,682,020.00 atau 6.06%
d) Sukan – RM8 juta atau 5.59%
e) Kampung Baru – RM5 juta atau 3.49%
f) Belia – RM3.5 juta atau 2.44%
g) Lain-lain – RM13,850,040 atau 9.67%

Peruntukan bagi sektor Ekonomi:
a) Kewangan – RM51,620,000.000 atau 57.10%
b) Pertanian – RM17,481,600.00 atau 19.34%
c) Pembangunan Usahawan – RM7,850,010.00 atau 8.68%
d) Pelancongan – RM5.4 juta atau 5.97%
e) Sumber Alam – RM3.65 juta atau 3.65%
f) Kajian dan Penyelidikan – RM2.8 juta atau 3.1%
g) Pelaburan – RM1.6 juta atau 1.77%

Peruntukkan sektor Perbandaran:
a) Kerajaan Tempatan – RM2.2 juta atau 84.36%
b) Pengurusan Sisa Pepejal Pulau Ketam – RM408,000 atau 15.64%

Hasil Keseluruhan Negeri Selangor bagi 2014 bernilai RM1.85 billion
(a) Hasil Cukai – RM587.6 juta atau 31.76%
(b) Hasil Bukan Cukai – RM1,066,592,873.00 atau 57.65%
(c) Terimaan Bukan Hasil – RM195,807,127.00 atau 10.58%

Setakat 31 Oktober 2013, Kumpulan Wang Disatukan Selangor atau rizab negeri dalam bentuk wang tunai dan aset pelaburan telah mencecah RM2,712.85 juta.

Rancangan penggunaan rizab berjumlah RM430 juta bagi enam inisiatif:
a) RM150 juta bagi pembinaan Jambatan Ketiga Kelang
b) RM100 juta bagi pembinaan rumah mampu milik
c) RM50 juta bagi pembinaan beberapa bangunan sekolah
d) RM50 juta bagi pembangunan usahawan dan pemberdayaan belia
e) RM50 juta bagi pembangunan desa
f) RM30juta bagi pemberdayaan wanita

Dicampur penggunaan rizab, Kerajaan Negeri diunjurkan akan membelanjakan RM2.28 billion secara keseluruhan bukan hanya RM1.85 bilion dengan pecahan seperti berikut:
(a) Perbelanjaan Mengurus – RM1,225.08 juta atau 53.7%
(b) Perbelanjaan Pembangunan – RM1,024.92 juta atau 46.3%

Teras I

Cadangan ditubuhan sebuah Jawatankuasa Bertindak Bebas:
a) Mengkaji struktur kos perolehan, perbekalan dan perkhidmatan
b) Mengawal dan kemudiannya mungkin memotong perbelanjaan tidak perlu atau bertindih
c) Menyelesaikan karenah birokrasi dan pebagai perkara lain berkaitan dengan kos dan perbelanjaan

Cadangan supaya dilakukan satu kajian terhadap konsep ‘participatory budgeting’.

Teras II

Inisiatif ‘Pejabat kepada Rakyat’
Kemudahan akses secara ‘online’
Program ‘Hari Bertemu Pelanggan’ di kawasan kejiranan

Mendigitalkan segala dokumentasi Pejabat Tanah dan Galian Selangor (PTGS)

Meningkatkan keberkesanan dan kecekapan PBT:
a) Menubuhkan atau memerkasakan ‘Call Center’ berpusat.
b) Menjadi lebih fokus kepada inisiatif pencegahan dalam kerja-kerja penyelengaraan untuk mengelakkan kos tinggi
c) Memanfaatkan faedah ‘economies of scale’ seperti pembelian secara pukal antara PBT untuk mengurangkan kos
d) Menyemak semula kadar atau tarif lesen dan permit perniagaan yang nilainya tidak sepadan dengan pulangan komersil.
e) Menjamin pengurusan dan perancangan harta awam secara holistik dan komprehensif agar memberi manfaat kepada masyarakat setempat
f) Mengurangkan dan seterusnya membatalkan acara pelancaran dan penganugerahan di hotel-hotel mewah serta lawatan sambil belajar ke luar negara

GLC negeri, pembekal dan kontraktor diwajibkan menyertai program ‘Corporate Integrity Pledge’ dan menandatangani ‘Integrity Pact’ dengan pihak Transparency International Malaysia.

Menyokong dasar melindungi pemberi maklumat bagi kakitangan kerajaan, agensi dan GLC negeri dan menggalakkan laporan kepada pihak berkuasa jika ada sebarang salahlaku kewangan atau amalan rasuah.

Langkah-langkah lanjutan bagi reformasi agensi dan GLC negeri:
a) Menubuhkan ‘unit pengurusan reformasi’
b) Menyemak semula struktur organisasi
c) Menyelaras prosedur niaga dengan ‘SOP’ dan Piagam Pelanggan yang jelas
d) Membatalkan semua ‘Power Of Attorney’ kepada pihak ketiga
e) Mengkaji semula sebarang perjanjian konsesi atau usahasama yang merugikan agensi dan GLC negeri
f) Menambahbaik proses perolehan dan perbekalan
g) Menyemak semula dasar mendapatkan khidmat perunding, agen atau sub-kontraktor

Penubuhan Jawatankuasa Penambahbaikan Pentadbiran, Agensi dan GLC Negeri untuk:
a) Menyemak aspek proses, prosedur, sistem dan modal insan jentera pentadbiran awam, agensi dan GLC negeri
b) Memantau segala aspek pelaksanaan dasar dan strategi seperti yang diputuskan
c) Menggariskan mekanisme kerjasama di antara kerajaan pusat, kerajaan negeri dan pihak swasta

Teras III

Industri tumpuan baharu dalam strategi menarik minat pelabur pada masa hadapan terutamanya dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan pertanian – industri E&E berteknologi tinggi berasaskan pengetahuan, teknologi hijau, farmaseutikal, penjagaaan kesihatan, peranti dan alat kelengkapan perubatan, logistic, pelancongan dan automotif

Negeri Selangor diunjurkan akan menerima seramai 6.5 juta dan 6.8 juta pelawat asing dan tempatan di samping meraih pendapatan sebanyak RM4.56 billion dan RM4.77 billion masing-masing bagi tahun 2014 dan 2015 sempena Tahun Melawat Malaysia 2014 dan Tahun Melawat Selangor 2015.

Teras IV

Meneruskan kesinambungan agenda Merakyatkan Ekonomi Selangor

Memulakan pelaksanaan berperingkat tawaran Manifesto ‘Meneruskan Kecemerlangan’

Memastikan kejayaan penstrukturan semula industri air di Selangor

Melaksanakan cadangan-cadangan Majlis Pengangkutan Awam Selangor (SPTC)

Peruntukkan RM101 juta secara keseluruhan (Belanjawan 2014 dan penggunaan rizab) bagi agenda perumahan mampu milik berkualiti pada tahun 2014

Perbelanjaan pembangunan pendidikan bagi tahun 2014 sebanyak RM26 juta:
a) Bantuan kepada sekolah-sekolah agama, Cina dan Tamil – RM16 juta
b) Program pendidikan secara umum – RM5 juta
c) Program pendidikan tinggi – RM2 juta bagi
d) Program kemahiran teknikal – RM2 juta
e) Tabung Pendidikan Anak-Anak Pekerja Ladang – RM1 juta

Menubuhkan Tabung Perubatan Khas Penyakit Kritikal (TPKPK)
a) Penilaian kelayakan akan dijalankan oleh Jabatan Perkhidmatan Sosial (JPS) di hospital-hospital awam terpilih
b) Bantuan kewangan akan disalurkan terus kepada pihak hospital melalui JPS

Teras V

Peruntukkan perbelanjaan sebanyak RM63.7 juta secara keseluruhan (Belanjawan 2014 dan penggunaan rizab) pembangunan usahawan, pemerkasaan belia dan sukan

Peruntukkan perbelanjaan sebanyak RM31.3 juta secara keseluruhan (Belanjawan 2014 dan penggunaan rizab) bagi agenda pemberdayaan wanita dan keluarga

Peruntukkan perbelanjaan sebanyak RM73.5 juta secara keseluruhan (Belanjawan 2014 dan penggunaan rizab) untuk pembangunan luar bandar:

RM45.12 juta dan RM1.15 juta disediakan untuk agenda perkhidmatan masyarakat dan program Kerajaan Prihatin termasuk peruntukkan bagi AMMKN, ADUN, Ahli Parlimen, Ahli Dewan Negara, ketua kampung, pengerusi JKKK dan ketua komuniti.

Peruntukkan sebanyak RM7.8 juta bagi pembangunan insane, hal-ehwal kepenggunaan dan program kebajikan terutamanya untuk Orang Kelainan Upaya (OKU), Orang Asal, golongan berpendapatan rendah dan golongan minority lain.

Peruntukan RM5.5 juta bagi agenda pemuliharaan alam sekitar dan sumber alam termasuk peruntukkan bagi Jabatan Perhutanan Negeri Selangor

Peruntukan sebanyak RM3.05 juta bagi program kebudayaan, kesenian dan warisan:
a) RM500,000 untuk aktiviti dan acara kebudayaan dan kesenian
b) RM2.55 juta bagi adat Melayu dan warisan semua kaum di Selangor

Disediakan oleh:

SEKRETARIAT AKHBAR
PEJABAT DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR

Ringkasan Belanjawan Kerajaan Negeri Selangor 2014

Bertemakan “Belanjawan Berhemat dan Berimpak Tinggi, Maslahat Rakyat”, Kerajaan Negeri Selangor telah membentangkan belanjawan berimbang dengan peruntukan sebanyak RM1.85 billion.

RM1,225,080,210.00 atau 66.2% telah disediakan bagi Perbelanjaan Mengurus. Perbelanjaan Bekalan sebanyak RM1,107,046,687.00 dan Perbelanjaan Tanggungan sebanyak RM118,033,523.00. Agihan terperinci Perbelanjaan Mengurus:

(a) Perkhidmatan dan Bekalan sebanyak RM421,748,946.00 atau 34.43%;
(b) Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap sebanyak RM411,801,227.00 atau 33.61%;
(c) Emolumen sebanyak RM370,522,216.00 atau 30.24%;
(d) Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain sebanyak RM14,591,101.00 atau 1.19% dan
(e) Aset sebanyak RM6,416,720.00 atau 0.52%.

Perbelanjaan Pembangunan sebanyak RM624,919,790.00 atau 33.78% daripada Perbelanjaan Keseluruhan. Agihan perbelanjaan berdasarkan sektor:

(a) Infrastruktur (komponen terbesar) – RM388,728,030.00 atau 62.20%
(b) Sosial – RM143,182,140.00 atau 22.91%
(c) Ekonomi – RM90,401,601.00 atau 14.47%
(d) Perbandaran – RM2,608,010.00 atau 0.42%

Peruntukan bagi sektor Infrastruktur:
a) Kemudahan Awam – RM357,272,280.00 atau 91.91%
b) Sains, Teknologi dan Inovasi – RM22,956,420.00 atau 5.91%
c) Perumahan – RM8,499,330.00 atau 2.19%.

pembentangan-bajet-2014Peruntukan bagi sektor Sosial:
a) MES – RM77,850,030.00 atau 54.37%
b) Pendidikan – RM26,300,050.00 atau 18.37%
c) Modal Insan – RM8,682,020.00 atau 6.06%
d) Sukan – RM8 juta atau 5.59%
e) Kampung Baru – RM5 juta atau 3.49%
f) Belia – RM3.5 juta atau 2.44%
g) Lain-lain – RM13,850,040 atau 9.67%

Peruntukan bagi sektor Ekonomi:
a) Kewangan – RM51,620,000.000 atau 57.10%
b) Pertanian – RM17,481,600.00 atau 19.34%
c) Pembangunan Usahawan – RM7,850,010.00 atau 8.68%
d) Pelancongan – RM5.4 juta atau 5.97%
e) Sumber Alam – RM3.65 juta atau 3.65%
f) Kajian dan Penyelidikan – RM2.8 juta atau 3.1%
g) Pelaburan – RM1.6 juta atau 1.77%

Peruntukkan sektor Perbandaran:
a) Kerajaan Tempatan – RM2.2 juta atau 84.36%
b) Pengurusan Sisa Pepejal Pulau Ketam – RM408,000 atau 15.64%

Hasil Keseluruhan Negeri Selangor bagi 2014 bernilai RM1.85 billion
(a) Hasil Cukai – RM587.6 juta atau 31.76%
(b) Hasil Bukan Cukai – RM1,066,592,873.00 atau 57.65%
(c) Terimaan Bukan Hasil – RM195,807,127.00 atau 10.58%

Setakat 31 Oktober 2013, Kumpulan Wang Disatukan Selangor atau rizab negeri dalam bentuk wang tunai dan aset pelaburan telah mencecah RM2,712.85 juta.

Rancangan penggunaan rizab berjumlah RM430 juta bagi enam inisiatif:
a) RM150 juta bagi pembinaan Jambatan Ketiga Kelang
b) RM100 juta bagi pembinaan rumah mampu milik
c) RM50 juta bagi pembinaan beberapa bangunan sekolah
d) RM50 juta bagi pembangunan usahawan dan pemberdayaan belia
e) RM50 juta bagi pembangunan desa
f) RM30juta bagi pemberdayaan wanita

Dicampur penggunaan rizab, Kerajaan Negeri diunjurkan akan membelanjakan RM2.28 billion secara keseluruhan bukan hanya RM1.85 bilion dengan pecahan seperti berikut:
(a) Perbelanjaan Mengurus – RM1,225.08 juta atau 53.7%
(b) Perbelanjaan Pembangunan – RM1,024.92 juta atau 46.3%

Teras I

Cadangan ditubuhan sebuah Jawatankuasa Bertindak Bebas:
a) Mengkaji struktur kos perolehan, perbekalan dan perkhidmatan
b) Mengawal dan kemudiannya mungkin memotong perbelanjaan tidak perlu atau bertindih
c) Menyelesaikan karenah birokrasi dan pebagai perkara lain berkaitan dengan kos dan perbelanjaan

Cadangan supaya dilakukan satu kajian terhadap konsep ‘participatory budgeting’.

Teras II

Inisiatif ‘Pejabat kepada Rakyat’
Kemudahan akses secara ‘online’
Program ‘Hari Bertemu Pelanggan’ di kawasan kejiranan

Mendigitalkan segala dokumentasi Pejabat Tanah dan Galian Selangor (PTGS)

Meningkatkan keberkesanan dan kecekapan PBT:
a) Menubuhkan atau memerkasakan ‘Call Center’ berpusat.
b) Menjadi lebih fokus kepada inisiatif pencegahan dalam kerja-kerja penyelengaraan untuk mengelakkan kos tinggi
c) Memanfaatkan faedah ‘economies of scale’ seperti pembelian secara pukal antara PBT untuk mengurangkan kos
d) Menyemak semula kadar atau tarif lesen dan permit perniagaan yang nilainya tidak sepadan dengan pulangan komersil.
e) Menjamin pengurusan dan perancangan harta awam secara holistik dan komprehensif agar memberi manfaat kepada masyarakat setempat
f) Mengurangkan dan seterusnya membatalkan acara pelancaran dan penganugerahan di hotel-hotel mewah serta lawatan sambil belajar ke luar negara

GLC negeri, pembekal dan kontraktor diwajibkan menyertai program ‘Corporate Integrity Pledge’ dan menandatangani ‘Integrity Pact’ dengan pihak Transparency International Malaysia.

Menyokong dasar melindungi pemberi maklumat bagi kakitangan kerajaan, agensi dan GLC negeri dan menggalakkan laporan kepada pihak berkuasa jika ada sebarang salahlaku kewangan atau amalan rasuah.

Langkah-langkah lanjutan bagi reformasi agensi dan GLC negeri:
a) Menubuhkan ‘unit pengurusan reformasi’
b) Menyemak semula struktur organisasi
c) Menyelaras prosedur niaga dengan ‘SOP’ dan Piagam Pelanggan yang jelas
d) Membatalkan semua ‘Power Of Attorney’ kepada pihak ketiga
e) Mengkaji semula sebarang perjanjian konsesi atau usahasama yang merugikan agensi dan GLC negeri
f) Menambahbaik proses perolehan dan perbekalan
g) Menyemak semula dasar mendapatkan khidmat perunding, agen atau sub-kontraktor

Penubuhan Jawatankuasa Penambahbaikan Pentadbiran, Agensi dan GLC Negeri untuk:
a) Menyemak aspek proses, prosedur, sistem dan modal insan jentera pentadbiran awam, agensi dan GLC negeri
b) Memantau segala aspek pelaksanaan dasar dan strategi seperti yang diputuskan
c) Menggariskan mekanisme kerjasama di antara kerajaan pusat, kerajaan negeri dan pihak swasta

Teras III

Industri tumpuan baharu dalam strategi menarik minat pelabur pada masa hadapan terutamanya dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan pertanian – industri E&E berteknologi tinggi berasaskan pengetahuan, teknologi hijau, farmaseutikal, penjagaaan kesihatan, peranti dan alat kelengkapan perubatan, logistic, pelancongan dan automotif

Negeri Selangor diunjurkan akan menerima seramai 6.5 juta dan 6.8 juta pelawat asing dan tempatan di samping meraih pendapatan sebanyak RM4.56 billion dan RM4.77 billion masing-masing bagi tahun 2014 dan 2015 sempena Tahun Melawat Malaysia 2014 dan Tahun Melawat Selangor 2015.

Teras IV

Meneruskan kesinambungan agenda Merakyatkan Ekonomi Selangor

Memulakan pelaksanaan berperingkat tawaran Manifesto ‘Meneruskan Kecemerlangan’

Memastikan kejayaan penstrukturan semula industri air di Selangor

Melaksanakan cadangan-cadangan Majlis Pengangkutan Awam Selangor (SPTC)

Peruntukkan RM101 juta secara keseluruhan (Belanjawan 2014 dan penggunaan rizab) bagi agenda perumahan mampu milik berkualiti pada tahun 2014

Perbelanjaan pembangunan pendidikan bagi tahun 2014 sebanyak RM26 juta:
a) Bantuan kepada sekolah-sekolah agama, Cina dan Tamil – RM16 juta
b) Program pendidikan secara umum – RM5 juta
c) Program pendidikan tinggi – RM2 juta bagi
d) Program kemahiran teknikal – RM2 juta
e) Tabung Pendidikan Anak-Anak Pekerja Ladang – RM1 juta

Menubuhkan Tabung Perubatan Khas Penyakit Kritikal (TPKPK)
a) Penilaian kelayakan akan dijalankan oleh Jabatan Perkhidmatan Sosial (JPS) di hospital-hospital awam terpilih
b) Bantuan kewangan akan disalurkan terus kepada pihak hospital melalui JPS

Teras V

Peruntukkan perbelanjaan sebanyak RM63.7 juta secara keseluruhan (Belanjawan 2014 dan penggunaan rizab) pembangunan usahawan, pemerkasaan belia dan sukan

Peruntukkan perbelanjaan sebanyak RM31.3 juta secara keseluruhan (Belanjawan 2014 dan penggunaan rizab) bagi agenda pemberdayaan wanita dan keluarga

Peruntukkan perbelanjaan sebanyak RM73.5 juta secara keseluruhan (Belanjawan 2014 dan penggunaan rizab) untuk pembangunan luar bandar:

RM45.12 juta dan RM1.15 juta disediakan untuk agenda perkhidmatan masyarakat dan program Kerajaan Prihatin termasuk peruntukkan bagi AMMKN, ADUN, Ahli Parlimen, Ahli Dewan Negara, ketua kampung, pengerusi JKKK dan ketua komuniti.

Peruntukkan sebanyak RM7.8 juta bagi pembangunan insane, hal-ehwal kepenggunaan dan program kebajikan terutamanya untuk Orang Kelainan Upaya (OKU), Orang Asal, golongan berpendapatan rendah dan golongan minority lain.

Peruntukan RM5.5 juta bagi agenda pemuliharaan alam sekitar dan sumber alam termasuk peruntukkan bagi Jabatan Perhutanan Negeri Selangor

Peruntukan sebanyak RM3.05 juta bagi program kebudayaan, kesenian dan warisan:
a) RM500,000 untuk aktiviti dan acara kebudayaan dan kesenian
b) RM2.55 juta bagi adat Melayu dan warisan semua kaum di Selangor

Disediakan oleh:

SEKRETARIAT AKHBAR
PEJABAT DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR