Blog

3,264 terima manfaat Blueprint basmi kemiskinan

OLEH NORHAYATI UMOR

SHAH ALAM, 24 SEPT: Seramai 3,264 individu menerima bantuan Blueprint pembasmian kemiskinan, sehingga Ogos lalu bagi menjana pendapatan tambahan dan meningkatkan taraf hidup.

Exco Kemiskinan, Kerajaan Prihatin dan Pekerja Ladang, V Ganabatirau berkata, Kerajaan Selangor sentiasa proaktif mencapai matlamat kemiskinan sifar dalam segenap dimensi terhadap golongan kurang berkemampuan di negeri itu.

“Kemiskinan dianggap sebagai isu subjektif yang boleh dilihat dari pelbagai sudut dengan kebanyakan pengkaji mengaitkannya terhadap kekurangan pendapatan dan ketidakmampuan individu atau isi rumah untuk memenuhi keperluan hidup.

“Oleh itu, dalam merealisasikan hasrat ini, Kerajaan Negeri akan terus memastikan semua perancangan pembangunan tidak tersasar dari landasan yang direncanakan sejak awal lagi,” katanya kepada SelangorKini.

Ganabatirau berkata, Kerajaan Negeri sentiasa mempelbagaikan rancangan pembangunan baru, kerja dasar dan strategi bagi membolehkan matlamat kemiskinan sifar berhasil.

“Kerajaan Negeri sentiasa menyediakan peluang saksama kepada semua rakyat untuk turut serta dalam pertumbuhan ekonomi tanpa mengira kaum, jantina dan latar belakang,” katanya.

Terdahulu, beliau menyerahkan bantuan berkenaan kepada 14 inidividu di daerah Hulu Langat dengan peruntukan RM50,050 merangkumi peralatan dan mesin.

3,264 terima manfaat Blueprint basmi kemiskinan

OLEH NORHAYATI UMOR

SHAH ALAM, 24 SEPT: Seramai 3,264 individu menerima bantuan Blueprint pembasmian kemiskinan, sehingga Ogos lalu bagi menjana pendapatan tambahan dan meningkatkan taraf hidup.

Exco Kemiskinan, Kerajaan Prihatin dan Pekerja Ladang, V Ganabatirau berkata, Kerajaan Selangor sentiasa proaktif mencapai matlamat kemiskinan sifar dalam segenap dimensi terhadap golongan kurang berkemampuan di negeri itu.

“Kemiskinan dianggap sebagai isu subjektif yang boleh dilihat dari pelbagai sudut dengan kebanyakan pengkaji mengaitkannya terhadap kekurangan pendapatan dan ketidakmampuan individu atau isi rumah untuk memenuhi keperluan hidup.

“Oleh itu, dalam merealisasikan hasrat ini, Kerajaan Negeri akan terus memastikan semua perancangan pembangunan tidak tersasar dari landasan yang direncanakan sejak awal lagi,” katanya kepada SelangorKini.

Ganabatirau berkata, Kerajaan Negeri sentiasa mempelbagaikan rancangan pembangunan baru, kerja dasar dan strategi bagi membolehkan matlamat kemiskinan sifar berhasil.

“Kerajaan Negeri sentiasa menyediakan peluang saksama kepada semua rakyat untuk turut serta dalam pertumbuhan ekonomi tanpa mengira kaum, jantina dan latar belakang,” katanya.

Terdahulu, beliau menyerahkan bantuan berkenaan kepada 14 inidividu di daerah Hulu Langat dengan peruntukan RM50,050 merangkumi peralatan dan mesin.