Blog

#Selangor18: Kemudahan pendidikan terus dipelbagaikan

OLEH AFIX REDZUAN

SHAH ALAM, 3 NOV: Kerajaan Negeri berhasrat menaikkan siling kelayakan pendapatan isi rumah keluarga dari RM3,000 kepada RM5,000 bagi program Hadiah Pengajian Institusi Pengajian Tinggi (HPIPT).

Dato’ Menteri Besar, Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali berkata, program membantu anak Selangor yang berjaya melanjutkan pengajian ke IPTA atau IPTS itu akan diteruskan dengan peruntukan RM8 juta.

“Sejak diperkenalkan, seramai 63,304 mahasiswa menerima manfaat HPIPT dengan perbelanjaan RM63.3 juta,” katanya.

Selain itu, katanya, Kerajaan Negeri akan menyediakan RM5.6 juta bagi melaksanakan program pembangunan modal insan yang bertujuan menyiapkan sumber daya manusia berketrampilan.

Beliau berkata, RM2.51 juta pula diperuntukan bagi program pembangunan mahasiswa, pada 2018 berbanding RM1.3 juta, pada 2017 sebagai usaha memupuk budaya kesukarelawan dalam kalangan mahasiswa melalui aktiviti kemasyarakatan.

“Untuk program Tuisyen Rakyat Selangor, Kerajaan Negeri menyediakan peruntukan RM3.9 juta untuk meneruskan program ini.

“Kerajaan Negeri turut mengambil inisiatif melaksanakan program tuisyen atas talian (online tuition) secara percuma.

“Pada 2017, RM5 juta diperuntukkan untuk 2,355 pelajar Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan diteruskan dengan peruntukan sama, pada 2018,” katanya.

#Selangor18: Kemudahan pendidikan terus dipelbagaikan

OLEH AFIX REDZUAN

SHAH ALAM, 3 NOV: Kerajaan Negeri berhasrat menaikkan siling kelayakan pendapatan isi rumah keluarga dari RM3,000 kepada RM5,000 bagi program Hadiah Pengajian Institusi Pengajian Tinggi (HPIPT).

Dato’ Menteri Besar, Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali berkata, program membantu anak Selangor yang berjaya melanjutkan pengajian ke IPTA atau IPTS itu akan diteruskan dengan peruntukan RM8 juta.

“Sejak diperkenalkan, seramai 63,304 mahasiswa menerima manfaat HPIPT dengan perbelanjaan RM63.3 juta,” katanya.

Selain itu, katanya, Kerajaan Negeri akan menyediakan RM5.6 juta bagi melaksanakan program pembangunan modal insan yang bertujuan menyiapkan sumber daya manusia berketrampilan.

Beliau berkata, RM2.51 juta pula diperuntukan bagi program pembangunan mahasiswa, pada 2018 berbanding RM1.3 juta, pada 2017 sebagai usaha memupuk budaya kesukarelawan dalam kalangan mahasiswa melalui aktiviti kemasyarakatan.

“Untuk program Tuisyen Rakyat Selangor, Kerajaan Negeri menyediakan peruntukan RM3.9 juta untuk meneruskan program ini.

“Kerajaan Negeri turut mengambil inisiatif melaksanakan program tuisyen atas talian (online tuition) secara percuma.

“Pada 2017, RM5 juta diperuntukkan untuk 2,355 pelajar Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan diteruskan dengan peruntukan sama, pada 2018,” katanya.