Blog

Belanjawan Selangor 2019: Tingkat kualiti kehidupan bandar

OLEH AFIX REDZUAN

SHAH ALAM, 5 NOV: Projek komuniti bagi meningkatkan kualiti kehidupan bandar menjadi antara fokus utama Jawatankuasa Perumahan dan Kehidupan Bandar dalam Belanjawan Selangor 2019.

EXCOnya, Haniza Talha berkata, kekurangan kawasan rekreasi dan interaksi antara masyarakat terutama bagi penghuni pangsapuri mendorong peningkatan gejala sosial.

Katanya, kesan masalah sosial dalam masyarakat menyebabkan gejala vandalisme hingga mengakibatkan kerajaan terpaksa mengeluarkan perbelanjaan membaiki kemudahan awam seperti lif.

“Kita akan melakukan kajian berdasarkan pengumuman peruntukan nanti dan memilih kawasan di Pihak Berkuasa Tempatan berlainan serta membuat perbandingan antara kawasan pangsapuri juga rumah teres.

“Hasil daripada kajian nanti kita akan rangka kawasan yang sesuai dengan kemudahan supaya mereka boleh bermasyarakat khususnya anak-anak.

“Saya mengambil contoh di Singapura, kawasan pangsapuri mereka mempunyai tapak awam khusus untuk berekreasi yang memberi kesan positif kepada masyarakat,” katanya.

Beliau berkata, antara perkara lain yang diharapkan dalam belanjawan adalah memastikan projek Rumah Selangorku disiapkan mengikut sasaran, di samping pemaju melakukan tugas pembinaan berdasarkan spesifikasi ditetapkan.

Katanya, langkah itu termasuk pengumuman skim pembiayaan pembelian rumah pertama bagi membolehkan rakyat memiliki aset sendiri, pada harga berpatutan serta memberikan keuntungan kepada pemaju.

“Saya turut berharap program yang dilaksanakan sebelum ini seperti Smart Sewa dan Skim Ceria dapat diteruskan seperti biasa bagi meningkatkan kualiti kehidupan rakyat,” katanya.

Belanjawan Selangor 2019: Tingkat kualiti kehidupan bandar

OLEH AFIX REDZUAN

SHAH ALAM, 5 NOV: Projek komuniti bagi meningkatkan kualiti kehidupan bandar menjadi antara fokus utama Jawatankuasa Perumahan dan Kehidupan Bandar dalam Belanjawan Selangor 2019.

EXCOnya, Haniza Talha berkata, kekurangan kawasan rekreasi dan interaksi antara masyarakat terutama bagi penghuni pangsapuri mendorong peningkatan gejala sosial.

Katanya, kesan masalah sosial dalam masyarakat menyebabkan gejala vandalisme hingga mengakibatkan kerajaan terpaksa mengeluarkan perbelanjaan membaiki kemudahan awam seperti lif.

“Kita akan melakukan kajian berdasarkan pengumuman peruntukan nanti dan memilih kawasan di Pihak Berkuasa Tempatan berlainan serta membuat perbandingan antara kawasan pangsapuri juga rumah teres.

“Hasil daripada kajian nanti kita akan rangka kawasan yang sesuai dengan kemudahan supaya mereka boleh bermasyarakat khususnya anak-anak.

“Saya mengambil contoh di Singapura, kawasan pangsapuri mereka mempunyai tapak awam khusus untuk berekreasi yang memberi kesan positif kepada masyarakat,” katanya.

Beliau berkata, antara perkara lain yang diharapkan dalam belanjawan adalah memastikan projek Rumah Selangorku disiapkan mengikut sasaran, di samping pemaju melakukan tugas pembinaan berdasarkan spesifikasi ditetapkan.

Katanya, langkah itu termasuk pengumuman skim pembiayaan pembelian rumah pertama bagi membolehkan rakyat memiliki aset sendiri, pada harga berpatutan serta memberikan keuntungan kepada pemaju.

“Saya turut berharap program yang dilaksanakan sebelum ini seperti Smart Sewa dan Skim Ceria dapat diteruskan seperti biasa bagi meningkatkan kualiti kehidupan rakyat,” katanya.