Blog

Penyelidikan IPT perlu berinovasi dan mesra alam sekitar

OLEH NORHAYATI UMOR

SHAH ALAM, 11 OGOS: Penyelidikan yang dijalankan di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) bukan sekadar memenuhi pencapaian tahunan, bahkan wajar membabitkan masyarakat dan menghasilkan inovasi yang memenuhi keperluan mereka, di samping mesra alam sekitar.

Ahli Dewan Negeri, Dr Daroyah Alwi berkata, pengembangan itu perlu berlaku, sekali gus dapat meninggalkan cara pemikiran lama .

“IPT perlu meninggalkan cara yang kurang memberi perhatian kepada penyelidikan, sebaliknya beralih kepada bentuk yang melahirkan inovasi,” katanya ketika mewakili Dato’ Menteri Besar Selangor, Amirudin Shari, merasmikan majlis penutup International Research Management and Innovation Conference (5th IRMIC 2018), di Hotel Palm Garden, Putrajaya, baru-baru ini.

Dr Daroyah berkata, pihaknya berharap aktiviti penyelidikan diteruskan dengan membabitkan kerjasama daripada badan berkepentingan seterusnya menyumbang kepada pembangunan masyarakat.

Katanya, Kerajaan Negeri mahu menekankan pembudayaan penyelidikan turut menekankan berhubung pentingnya pembabitan masyarakat, khususnya bakal pengguna dalam penyelidikan yang menghasilkan inovasi.

“Ini kerana pada akhirnya, hasil penyelidikan yang biasanya menggunakan dana awam perlu menepati kesesuaian dan keperluan mereka,” katanya.

Selain itu, beliau turut menggalakkan pembentukan kumpulan penyelidik daripada pelbagai latar bidang.

Seminar Antarabangsa Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi terbabit dianjurkan oleh Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) bagi ahli akademik dari dalam dan luar negara secara umum berkongsi hasil penyelidikan.

Selain itu, laporan kemajuan penyelidikan yang membabitkan kakitangan KUIS turut dibentangkan.

Seminar sehari itu turut diserikan dengan ucaptama oleh Prof Datuk Ir Dr Jailani Mohd Nor; Naib Canselor dan Presiden Universiti Antarabangsa Albukhary dan mantan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) Universiti Teknikal Malaysia Melaka.

Ucaptama yang bertemakan ‘Fostering Research and Innovation towards Sustainable Development’ itu dimulakan dengan galakan penyelidikan bagi membolehkan eksplorasi pengetahuan baharu yang diperlukan sebagai bekalan pengajaran oleh ahli akademik.

Seminar sehari itu yang diadakan secara tahunan buat kali kelima membabitkan 94 pembentangan.

Tiga orang pembentang menerima hadiah kertas kerja terbaik iaitu Dr Nasimah Abdullah (KUIS), Dr Norsaleha Mohd Saleh (KUIS) dan Dr Lim Siew Mooi (Universiti Malaysia Sains Komputer dan Kejuruteraan).

Penyelidikan IPT perlu berinovasi dan mesra alam sekitar

OLEH NORHAYATI UMOR

SHAH ALAM, 11 OGOS: Penyelidikan yang dijalankan di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) bukan sekadar memenuhi pencapaian tahunan, bahkan wajar membabitkan masyarakat dan menghasilkan inovasi yang memenuhi keperluan mereka, di samping mesra alam sekitar.

Ahli Dewan Negeri, Dr Daroyah Alwi berkata, pengembangan itu perlu berlaku, sekali gus dapat meninggalkan cara pemikiran lama .

“IPT perlu meninggalkan cara yang kurang memberi perhatian kepada penyelidikan, sebaliknya beralih kepada bentuk yang melahirkan inovasi,” katanya ketika mewakili Dato’ Menteri Besar Selangor, Amirudin Shari, merasmikan majlis penutup International Research Management and Innovation Conference (5th IRMIC 2018), di Hotel Palm Garden, Putrajaya, baru-baru ini.

Dr Daroyah berkata, pihaknya berharap aktiviti penyelidikan diteruskan dengan membabitkan kerjasama daripada badan berkepentingan seterusnya menyumbang kepada pembangunan masyarakat.

Katanya, Kerajaan Negeri mahu menekankan pembudayaan penyelidikan turut menekankan berhubung pentingnya pembabitan masyarakat, khususnya bakal pengguna dalam penyelidikan yang menghasilkan inovasi.

“Ini kerana pada akhirnya, hasil penyelidikan yang biasanya menggunakan dana awam perlu menepati kesesuaian dan keperluan mereka,” katanya.

Selain itu, beliau turut menggalakkan pembentukan kumpulan penyelidik daripada pelbagai latar bidang.

Seminar Antarabangsa Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi terbabit dianjurkan oleh Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) bagi ahli akademik dari dalam dan luar negara secara umum berkongsi hasil penyelidikan.

Selain itu, laporan kemajuan penyelidikan yang membabitkan kakitangan KUIS turut dibentangkan.

Seminar sehari itu turut diserikan dengan ucaptama oleh Prof Datuk Ir Dr Jailani Mohd Nor; Naib Canselor dan Presiden Universiti Antarabangsa Albukhary dan mantan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) Universiti Teknikal Malaysia Melaka.

Ucaptama yang bertemakan ‘Fostering Research and Innovation towards Sustainable Development’ itu dimulakan dengan galakan penyelidikan bagi membolehkan eksplorasi pengetahuan baharu yang diperlukan sebagai bekalan pengajaran oleh ahli akademik.

Seminar sehari itu yang diadakan secara tahunan buat kali kelima membabitkan 94 pembentangan.

Tiga orang pembentang menerima hadiah kertas kerja terbaik iaitu Dr Nasimah Abdullah (KUIS), Dr Norsaleha Mohd Saleh (KUIS) dan Dr Lim Siew Mooi (Universiti Malaysia Sains Komputer dan Kejuruteraan).